Projectomschrijving

In Dongen zien wij de laatste jaren een stijging van het aantal meldingen en incidenten in verband met verward gedrag. Het gaat in veel gevallen om personen die we met de reguliere ondersteuning niet goed kunnen bereiken.

Wijk-ggz’er

Gemeente Dongen gaat daarom starten met een wijk-ggz'er. De wijk-ggz'er heeft korte lijntjes met onze netwerkpartners en is in staat om personen met een psychische kwetsbaarheid op een laagdrempelige manier te benaderen. Hij of zij bouwt op deze manier een vertrouwensrelatie op en is in staat een vinger aan de pols te houden. Wanneer het toch een keer dreigt mis te lopen, is de wijk-ggz'er in staat dit tijdig te signaleren (zelf of via anderen) en weet dan ook hoe te handelen. Indien nodig wordt er opgeschaald of doorverwezen.

Doel

Wij hopen met deze aanpak bij te dragen aan een nog beter leefklimaat in onze gemeente.

Resultaten

Op 1 april 2019 is de consulent mentale gezondheid (CMG) gestart binnen gemeente Dongen. Dongen heeft gekozen voor een professional met een achtergrond in het ggz FACT-team. De CMG heeft zijn werkplek bij verschillende ketenpartners; zo is hij te vinden bij de gemeentelijke toegang, de woningcorporatie en ook bij de politie. De bekendheid in het veld is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de aanpak.

Een jaar na de start van het project kan worden geconcludeerd dat de inwoners waarmee de CMG in contact kwam, positief zijn over de werkwijze en ondersteuning van de CMG. Ook ketenpartners zijn blij met deze nieuwe functionaris, omdat hij ondersteuning biedt in gevallen waar voorheen geen passende hulp voorhanden was. Vanwege de positieve ervaringen zal de inzet in Dongen een structureel karakter krijgen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website