Projectomschrijving

Professionals in Wijk bij Duurstede signaleren regelmatig dat het iemand met verward gedrag niet altijd lukt om zijn leven zelf op orde te houden. De sociale controle in de gemeente is groot. Professionals kennen de inwoners met verward gedrag. Men weet elkaar te vinden, de lijnen zijn kort. Ondanks dat is de hulpverlening onvoldoende effectief om ervoor te zorgen dat de inwoner niet verder afglijdt.

Doel

De gemeente zoekt naar een beter passende duurzame oplossing. Met de pilot Wijk-GGD’er moet die oplossing gezamenlijk, voor de lange termijn, ontwikkeld worden. Ook de samenwerking tussen zorg en veiligheid moet versterkt worden. Nu ligt de focus vooral op het voorkomen van verdere escalatie. Met als gevolg steeds terugkerende meldingen bij instanties.

Werkwijze

De Wijk-GGD’er werkt samen met stichting Binding (WMO, Jeugdhulp en Welzijn), Altrecht GGZ, politie, huisartsen, zorginstellingen, woningcorporaties en crisisdiensten. Het lokale veld wordt ondersteund bij praktijksituaties waar ggz-problemen spelen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website