Projectomschrijving

Doel

In de gemeente Breda wordt de functie van Wijk-GDD’er in het team Bemoeizorg van Breda gepositioneerd. Het doel is mensen met verward gedrag te vinden, ze te binden aan de Wijk-GGD’er en ze toe te leiden naar de juiste hulp. Tijdens de projectperiode wordt er gefocust op mensen met verward gedrag die bij de politie bekend zijn en meldingen die bij het meldpunt ‘niet-acute zorgvragen’ binnenkomen.

Werkwijze

In het project worden werkprocessen vastgesteld. De inzet van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt tijdens de projectperiode verhoogd en de functie wordt omgevormd tot die van een Wijk-GGD’er. In het team Bemoeizorg is ggz-, verslavings-, licht verstandelijk beperkt (LVB)- en sociaalmaatschappelijke expertise aanwezig. Door de Wijk-GGD’er daar onder te brengen wordt het team Bemoeizorg versterkt en tegelijkertijd wordt de functie Wijk-GGD geborgd. Na de projectperiode wordt dit verbrede team bemoeizorg middels de reguliere financiering structureel gefinancierd. Uitvoering van de taken Wijk-GGD worden meegenomen in de opdrachtverstrekking aan dit team.

Resultaten

Met het project ‘Implementatie Wijk-GGD’er in de gemeente Breda’ is Wijk-GGD geborgd in de functie van de OGGZ-werker van de GGD. Daarmee is de samenwerking met de bemoeizorg versterkt. Tevens is gewerkt aan adequate opvolging van zorgmeldingen bij de politie, de E33 meldingen. De Wijk-GGD’er en het bemoeizorgteam zijn gestart met de beoordeling van deze meldingen.

Gedurende het project is toegewerkt naar een werkproces waarbij de meldingen van de politie binnenkomen bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit heeft meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat en is na afloop van het project gerealiseerd. Het Meldpunt ontvangt nu de E-33 meldingen van de politie en is verantwoordelijk voor de beoordeling en het doorzetten naar de juiste zorgverlener, waaronder de Wijk-GGD’er. In de toekomst zal meer aandacht worden besteed aan het monitoren van de afspraken en de communicatie naar netwerkpartners over het Meldpunt en de functie van Wijk-GGD.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website