Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Steenbergen telt ruim 25.000 inwoners en bestaat uit 6 kernen. In de afgelopen jaren worden medewerkers in Steenbergen steeds vaker geconfronteerd met complexe problematiek. Het gaat om inwoners waar psychische problemen spelen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of veiligheidsrisico’s spelen. Hier hebben medewerkers niet altijd het antwoord op.

Doel

Het doel van dit project is om met de inzet van de wijk-GGD’er nieuwe problematiek eerder op te sporen, escalatie te voorkomen en vooral inwoners beter te ondersteunen. Door er eerder bij te zijn kan escalatie, overlast en maatregelen vanuit de openbare orde en veiligheid voorkomen of beperkt worden.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Steenbergen, GGD West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, en GGZ WNB.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website