Projectomschrijving

De gemeente Montfoort heeft middels een startsubsidie en de regionale samenwerking U16 al de nodige stappen gezet op het gebied van de aanpak van verward gedrag. Echter is gaandeweg geconstateerd dat de sluitende aanpak vraagt om een creatieve verbinder met maatwerkoplossingen. De verbindingsofficier wordt hierin gezien als de ideale oplossing.

Doel

Gedurende acht maanden zal de verbindingsofficier ondersteuning bieden op het gebied van de aanpak van verward gedrag, waarbij de cliënt en zijn of haar omgeving centraal staat. De verbindingsofficier zal hierbij effectief en deskundig de problematiek in beeld brengen en maatwerk oplossingen bieden.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten), de participatieraad en Ferm Werk vanuit het domein welzijn. De politie wordt betrokken vanuit het domein veiligheid. Daarnaast is woningcorporatie GroenWest betrokken. De samenwerkingspartners zullen samen met indirect betrokkenen streven naar een sluitende en cliëntgerichte aanpak.

Resultaten

De pilot Wijk-ggz is tijdens de projectperiode uitgevoerd in Montfoort. De pilot paste goed in het traject om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er is mee bereikt dat er een goede verbinding is gelegd tussen het Veiligheidsdomein, Sociaal Domein en het Medisch Domein (huisartsen en gebiedsteam ggz).

Door het project Wijk-ggz is het zicht op personen met verward gedrag en de samenwerking in de keten is verbeterd. Ook heeft het project geleid tot samenhang in de aanpak door integrale samenwerking tussen de ketenpartners. Belangrijk is de verbinding die de Wijk-ggz heeft gelegd met de volwassenen ggz hulpverlening (gebiedsteam ggz). Doordat de Wijk-ggz het contact maakt met de verwarde persoon wordt hierdoor de weg vrij gemaakt om ggz hulpverlening op te starten en vallen minder personen tussen wal en schip.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website