Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als er sprake is van verward gedrag in de wijk missen professionals soms kennis, kunde of capaciteit om daar op een juiste manier op in te spelen. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen.

 

Om dit probleem aan te pakken wil de gemeente Goes een wijk-GGD’er implementeren, te positioneren bij de ‘Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio’ (SMWO), met kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische en/of somatische problematiek. Deze wijk-GGD’er zal de ruimte krijgen om in de praktijk daar aan te sluiten waar inwoners te maken krijgen met gedrag van of vragen over mensen met verward gedrag die in de wijk wonen. Hij of zij zal meedenken, meekijken en meegaan, en indien nodig kan hij of zij snel schakelen naar gespecialiseerde zorg. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.

 

Het uiteindelijke doel in de gemeente Goes? Problemen vroegtijdig signaleren zodat erger voorkomen wordt en de juiste ondersteuning op het juiste moment wordt ingezet.

 

De uiteindelijke resultaten die de gemeente Goes wil behalen? De wijk-GGD’er moet een persoon zijn die zowel professionals als inwoners kennen en altijd kunnen vinden. Daar waar nodig biedt de wijk-GGD’er ook de juiste psychiatrische of somatische kennis en expertise aan hen. Daarnaast moet de wijk-GGD’er de tijdelijke regie op een casus kunnen pakken zodat overzicht en duidelijkheid ontstaat, en een persoon tijdig naar juiste zorg kan worden geleid. Om dat te bereiken zijn ook korte lijntjes en een nauwe samenwerking met alle ketenpartners noodzakelijk. Alleen dan kan de wijk-GGD’er tijdig schakelen en de noodzakelijke ondersteuning in (laten) zetten waarmee escalatie wordt voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website