Projectomschrijving

Doel

Als er sprake is van verward gedrag in de wijk missen professionals soms kennis, kunde of capaciteit om daar op een juiste manier op in te spelen. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. Om dit probleem aan te pakken implementeert de gemeente Goes een Wijk-GGD’er, een professional met kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische en/of somatische problematiek. Het uiteindelijke doel in de gemeente Goes is het vroegtijdig signaleren van problemen, zodat erger voorkomen wordt en de juiste ondersteuning op het juiste moment wordt ingezet.

Werkwijze

Deze Wijk-GGD’er zal de ruimte krijgen om in de praktijk daar aan te sluiten waar inwoners te maken krijgen met of vragen hebben over mensen met verward gedrag die in de wijk wonen. De Wijk-GGD’er zal meedenken, meekijken en meegaan, en indien nodig snel schakelen naar gespecialiseerde zorg.

Resultaten

Gedurende het project zijn mooie resultaten bereikt. De wijkwerker is een persoon die zowel professionals als inwoners kent en hen altijd kan vinden. Daar waar nodig biedt de wijkwerker ook de juiste psychiatrische of somatische kennis aan hen. Daarnaast kan de wijkwerker de tijdelijke regie op een casus pakken zodat overzicht ontstaat en een persoon tijdig naar juiste zorg toe kan worden geleid. Om dat te bereiken is een nauwe samenwerking met alle ketenpartners gecreëerd.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website