Projectomschrijving

Doel

In de gemeente Borne wordt in samenwerking met het Zelfregie Team een Wijk-GGD’er geïmplementeerd om burgers en naasten te ondersteunen bij het leren begrijpen van verward gedrag. De Wijk-GGD’er is een makkelijke verbinder tussen de verschillende partners en mensen in hun leefomgeving en werkt context gedreven, als aanvulling op de aanwezige competenties binnen het Sociaal Domein. De aard en omvang van de doelgroep mensen met verward gedrag en
diens omgeving worden in kaart gebracht. Het doel is om de verbinding tussen zorg en veiligheid te verstevigen en E33-meldingen bij de politie af te laten nemen, door betere inzet op preventie, vroegsignalering en de-stigmatisering.

Resultaten

De Wijk-GGD’er is gedurende een periode van september 2020 t/m april 2021 werkzaam geweest in gemeente Borne. Het succes van de pilot is te danken aan het feit dat de Wijk-GGD’er buiten vaste kaders werkt. De Wijk-GGD’er toont aan dat inwoners het best ondersteund kunnen worden door laagdrempelig bereikbaar te zijn, flexibel in te springen op hulpvragen, aan te sluiten bij het tempo van de inwoner en overstijgend mee te denken. Met andere woorden:

  • De inwoner houdt zelf de regie
  • De Wijk-GGD’er biedt ondersteuning die niet is ingekaderd, deze is niet gebonden aan kaders of methodieken
  • De inzet is vooral in de wijk en niet achter het bureau
  • De Wijk-GGD’er verbindt veiligheid en zorg

Vanwege de positieve ervaringen van betrokken inwoners en professionals heeft gemeente Borne de pilot verlengd tot eind 2021.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website