Projectomschrijving

Achtergrond

Net als in andere gemeenten in Nederland is het aantal meldingen over overlast door personen met verward gedrag de afgelopen jaren in de gemeente Enkhuizen gestegen. In Enkhuizen heeft de gemeente gemerkt dat de huidige werkwijze, waarbij iedere professional vanuit zijn eigen expertise hulp biedt, hiervoor niet geschikt is. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg en heeft een belangrijke rol in het opzetten van een netwerk en verbinding zoeken met alle partijen om een zo breed mogelijk integrale aanpak te organiseren.

Doel

Voor dit project zijn vier doelstellingen geformuleerd:

  • Heldere samenwerkingsafspraken maken met alle partners.
  • Het proces van routing en wijze van oppakken van meldingen duidelijk krijgen.
  • Onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de wijk-GGD’er naast het bestaande aanbod.
  • Onderzoeken wat er nodig is voor een structurele inbedding van de wijk-GGD’er.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Enkhuizen, Stichting Iedereen Telt Mee, en de politie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website