Projectomschrijving

Tussen 2015 en 2019 zijn bij de politie 30% meer meldingen binnengekomen betreffende overlast door verwarde personen in Stede Broec. Betrokkenen, politie en professionals proberen ieder vanuit hun eigen expertise hulp te bieden, maar dit is niet afdoende.

Doel

Iedere situatie is anders en vereist maatwerk. De huidige werkwijze is hiervoor niet geschikt. Een Wijk-GGD’er brengt alle betrokken partijen samen, en realiseert een integrale maatwerk aanpak en zal daarom ingezet worden in Stede Broec.

Werkwijze

De Wijk-GGD’er heeft een belangrijke rol bij het versterken van vroege signalering en het opbouwen van een goed ondersteuningssysteem rondom cliënten. Dit gebeurt met behulp van een wijknetwerk van hulpverleners, naasten, actieve inwoners en ervaringsdeskundigen. Ook nazorg is een belangrijk element in dit project. De persoon met verward gedrag wordt adequaat geholpen en onrust en overlast in de buurt worden voorkomen, waardoor het aantal politiemeldingen vermindert. De gemeente werkt hierin samen met St. Welzijn Stede Broec, de politie en andere partners.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website