Projectomschrijving

Doel

Op 10 december 2019 zijn 2 Wijk-GGD’ers in Dinkelland en Tubbergen gestart. De focus lag in de eerste periode vooral op het creëren van bekendheid binnen het netwerk en verduidelijken van de rol van de Wijk-GGD. De partners zoals politie, bemoeizorg, WMO-consulenten en maatschappelijk werk zien inmiddels de meerwaarde.

Het doel is dat passende zorg kan worden geboden aan mensen met verward gedrag door vroegtijdige signalering. Hiermee kunnen maatschappelijke onrust en escalatie van problemen in de zorg en veiligheidsketens worden voorkomen.

Resultaten

Beide Wijk-GGD’ers zijn erin geslaagd zich te positioneren. Zij hebben een geografische verdeling gemaakt over het aandachtgebied Tubbergen en Dinkelland. Er zijn korte lijnen met hulpinstanties en men schakelt elkaar snel in.

De eerste resultaten zijn hoopgevend. Door de Corona-pandemie was fysiek contact echter niet altijd mogelijk, terwijl daar juist de sleutel tot succes zit. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben mede daarom de inzet van de Wijk-GGD verlengd. De pilot heeft desondanks een beter zicht geboden op verwarde en overspannen personen. De pilotperiode heeft inzicht gegeven in de doelgroep en de aard van de problematiek. De inzet van de Wijk-GGD heeft een ombuiging mogelijk gemaakt, daar waar eerder escalatie optrad.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website