Projectomschrijving

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast. Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen.

Doel

De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Hij is er voor deze mensen zelf, maar ook voor buurtbewoners, vrijwilligers en professionals die met hen te maken krijgen. Hij denkt mee, kijkt mee en gaat mee. Als het nodig is schakelt hij snel door naar de gespecialiseerde zorg. Op deze manier worden problemen vroeger gesignaleerd en sneller opgepakt. Hiermee wordt erger voorkomen en op tijd de juiste ondersteuning geboden.

Samenwerkingspartners

De gemeente Geertruidenberg werkt in deze aanpak samen met de partners op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn en zorg. Ook worden ervaringsdeskundigen bij de aanpak betrokken.

Resultaten

Halverwege 2020 werd in de gemeente Geertruidenberg de Wijk-GGD’er geïntroduceerd. Zij heeft een toegevoegde waarde voor professionals in zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein, door hen te helpen problematiek te duiden en uitleg en advies te geven. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan collega’s door andere vragen te stellen aan inwoners/cliënten, mee te gaan op huisbezoek en door zelf contact te houden met inwoners.

Professionals in het veiligheidsdomein en het sociaal domein weten de Wijk-GGD’er inmiddels goed te vinden als aanspreekpunt in casussen waarin sprake is van psychosociale of psychiatrische problematiek. De Wijk-GGD’er is op deze wijze een verbindende schakel tussen zorg en veiligheid.

De pilot zal met een jaar worden verlengd om extra aandacht te geven aan het verstevigen van de consultatiefunctie en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook zal de Wijk-GGD’er inwoners rechtstreeks gaan benaderen. Dit draagt bij aan de normalisering van de leefsituatie en betere hulpverlening aan de inwoners van Geertruidenberg.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website