Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inzet van de wijk-GGZ’er in de gemeente Etten-Leur is een groot succes. Er is bij zowel ketenpartners als inwoners een grote behoefte aan psychiatrische kennis en expertise. De wijk-GGZ’er biedt deze kennis en expertise. Daarnaast kan de wijk-GGZ’er de tijdelijke regie op een casus pakken zodat er overzicht en duidelijkheid ontstaat. Ook de nauwe samenwerking en korte lijntjes met alle ketenpartners zorgt ervoor dat de wijk-GGZ’er tijdig kan schakelen, de noodzakelijke ondersteuning in kan (laten) zetten waarmee escalatie wordt voorkomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inzet van de wijk-GGZ’er in de gemeente Etten-Leur is een groot succes. Er is bij zowel ketenpartners als inwoners een grote behoefte aan psychiatrische kennis en expertise. De wijk-GGZ’er biedt deze kennis en expertise. Daarnaast kan de wijk-GGZ’er de tijdelijke regie op een casus pakken zodat er overzicht en duidelijkheid ontstaat. Ook de nauwe samenwerking en korte lijntjes met alle ketenpartners zorgt ervoor dat de wijk-GGZ’er tijdig kan schakelen, de noodzakelijke ondersteuning in kan (laten) zetten waarmee escalatie wordt voorkomen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werkers en inwoners in Etten-Leur worden geconfronteerd met soms heel complexe problematiek in de wijk. Ze missen doorgaans de kennis en kunde om op alle vragen van en over mensen met ernstige psychiatrische problematiek een antwoord te geven. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet de passende ondersteuning krijgt of veel te laat. Soms echter wordt een bewoner met problematiek juist ook te snel naar dure zorg doorverwezen omdat omstanders met hun handen in het haar zitten. Dit leidt tot crisisachtige situaties, zorgen over mensen met verward gedrag en een toename van meldingen bij bemoeizorg. Daarnaast zien we langere wachtlijsten bij de gespecialiseerde zorg en worden de kosten voor zorg onbetaalbaar.

 

De gemeente Etten-Leur en GGz Breburg slaan de handen ineen voor de inzet van een ‘Wijk GGD er”. De “wijk GGD er” is een medewerker van GGz Breburg met veel kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker krijgt de ruimte om aan te sluiten bij teams, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners die te maken krijgen met gedrag van of vragen over mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De GGz medewerker denkt mee, kijkt mee en gaat ook mee als dat nodig is. Hij of zij geeft de buurtbewoner, de vrijwilliger, de professional of het team advies, geeft tips of traint ter plekke en kan als het nodig is ook snel doorschakelen naar de gespecialiseerde zorg. Voor de inzet van de “wijk GGD-er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Met de inzet van een “wijk GGD-er” met kennis vanuit de ggz kunnen we ernstige problemen vroeg signaleren en snel oppakken, kunnen we voorkomen dat beginnende problemen erger worden en de juiste zorg en ondersteuning op het goede moment inzetten. Doordat we er vroeg bij zijn, kunnen we in veel gevallen dure zorg voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website