Projectomschrijving

Als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek in de wijk missen professionals soms kennis en kunde. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen.

De wijk-GGD’er

In Etten-Leur wordt een wijk-GGD’er ingezet, uitgevoerd door een medewerker van GGz Breburg met kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker krijgt de ruimte om daar aan te sluiten waar men te maken krijgt met gedrag van of vragen over mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De wijk-GGD’er denkt mee, kijkt mee, gaat mee en als dat nodig is kan er snel geschakeld worden naar gespecialiseerde zorg. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Doel

Problemen vroeg signaleren zodat we erger voorkomen en de juiste ondersteuning op het juiste moment wordt ingezet.

Resultaten

De inzet van de wijk-GGZ’er in de gemeente Etten-Leur is een groot succes. Er is bij zowel ketenpartners als inwoners een grote behoefte aan psychiatrische kennis en expertise. De wijk-GGZ’er biedt deze kennis en expertise. Daarnaast kan de wijk-GGZ’er de tijdelijke regie op een casus pakken zodat er overzicht en duidelijkheid ontstaat. Ook de nauwe samenwerking en korte lijntjes met alle ketenpartners zorgt ervoor dat de wijk-GGZ’er tijdig kan schakelen, de noodzakelijke ondersteuning in kan (laten) zetten waarmee escalatie wordt voorkomen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website