Projectomschrijving

Er is onvoldoende ggz-spoedzorg beschikbaar voor personen met verward gedrag die zich met een niet-acute zorgvraag melden op de huisartsenpost. Een POH-ggz (met BIG-registratie) binnen de huisartsenpost kan deze personen vooraan in de keten al adequate ggz-ondersteuning bieden. Dit draagt bij aan patiëntvriendelijke hulp, minder handelingsverlegenheid door verbreden van kennis, vloeiende ketenzorg en het voorkomen van verergering van verward gedrag.

Doel

Dit project implementeert en evalueert de inzet van POH’s-ggz op 5 huisartsenposten.

Werkwijze

De POH-ggz wordt in het weekend ingeschakeld bij patiënten die met spoed, maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. Naast het bieden van goede zorg vroeg in de keten geeft dit ook meer inzicht in personen met verward gedrag in de eerste lijn.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van:

  • POH InPractica
  • Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland
  • Gemeenten Haarlem en Velsen
  • Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van het Radboudumc

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website