Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoek wijst uit dat 30 tot 40 procent van de gedetineerden in Nederland licht verstandelijk beperkt is. Dit percentage ligt nog hoger bij de groep niet-westerse jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Bureau MHR zet de Forsa! methodiek in voor (ex-)gedetineerde jongeren en wil met dit ZonMw project ook de steeds groter groeiende groep LVB jongeren effectief ondersteunen. Om de methodiek aan te passen aan deze doelgroep wordt een onderzoek opgezet waaraan tien jongeren uit de Gemeente Delft deelnemen. Het doel van het project is om ook de groep LVB-jongeren effectief te begeleiden bij de re-integratie. We hebben uiteindelijk niet alleen de methodiek aangepast, en onze vrijwillige maatjes handvatten gegeven om deze groep te ondersteunen, maar ook hebben we een digitale applicatie ontwikkeld. Deze is LVB-proof ingericht en beloont de jongeren naarmate zij meer voortgang boeken. Om de continuïteit van deze ondersteuning te waarborgen, gaan we de kennis en ervaringen die we tijdens het project hebben opgedaan, binnen het werkveld verspreiden via een handboek, een specifieke training en een expertmeeting. Ook gemeenten kunnen de begeleiding van deze doelgroep verbeteren door zich bewust te zijn van het effect van een steeds complexer wordende samenleving op LVB-ers. De gemeente Delft zet de eerste stappen richting een LVB-proof gemeente. Een gemeente die betrouwbaar, toegankelijk en bewust is van deze doelgroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten uit het onderzoek worden geïmplementeerd in de Forsa! methodiek en zo onderdeel van de werkwijze van de vrijwillige maatjes. De maatjes leren onder andere wat LVB is, hoe het is om LVB te hebben, hoe zij het kunnen herkennen en hoe ze er mee om moeten gaan. De aangepaste Forsa! methodiek biedt handvaten voor een effectieve re-integratie van LVB-ers. Zo hebben we een digitale applicatie ontwikkeld die LVB-proof is ingericht en beloont de jongeren naarmate zij meer voortgang boeken. De kennis en ervaringen over het effectief begeleiden van de LVB-jongeren verspreiden we binnen het werkveld met een handboek, een specifieke training en een expertmeeting in juni 2019 waar de applicatie wordt gepresenteerd. Gedurende het project zijn geen van de 10 jongeren gerecidiveerd. De samenwerking met de ketenpartners verliep goed en heeft tot nieuwe inzichten geleidt. Ook zijn wij in contact gekomen met verschillende werkgevers in de sector horeca, schoonmaak en de bouw, die gespecialiseerd zijn in LVB. Van de 10 jongeren die wij begeleiden zijn er 4 terecht gekomen bij een werkgever die rekening houdt met hun beperkingen.

Door het project is de gemeente Delft zich bewust geworden van de ernst van deze problematiek in hun stad. Zij zijn zich actief met LVB in hun stad gaan bemoeien. De gemeente heeft twee ambtenaren ingezet om te onderzoeken hoe de aandacht en het beleid op dit terrein is te verbeteren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel jongeren in detentie zijn ontvankelijk voor criminaliteit en radicalisering. Als ze na hun vrijlating niet worden opgevangen met een sluitende aanpak is de kans groot dat deze jongeren binnen 48 uur weer terugvallen in criminaliteit. Het programma Forsa! van de vrijwilligersorganisatie Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie koppelt (ex)gedetineerde jongeren aan een vrijwillig maatje met dezelfde niet-westerse achtergrond. De maatjes hebben een voorbeeldfunctie en ondersteunen de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen. Samen met Gemeente Delft wil Bureau MHR de Forsa! methodiek toegankelijk maken voor licht verstandelijk beperkte jongeren.

 

“We zien de laatste jaren binnen Forsa! een toename van jongeren die mogelijk een LVB hebben. Zij blijken bijvoorbeeld veel moeite te hebben met het begrijpen van de praktische zaken die nodig zijn om hun leven buiten de PI (penitentiaire inrichting) weer op de rails te krijgen. De begeleiding en ondersteuning van de vrijwillige maatjes wordt vaak intensiever en zij gaan steeds vaker samen met de jongere aan de slag om formulieren in te vullen. Dit soort praktijkervaringen doet ons steeds sterker vermoeden dat we waarschijnlijk met een LVB-er te maken hebben. We zien velerlei zaken waarbij de jongeren tegen zijn grenzen van zelfredzaamheid aanloopt,” aan het woord Karima Daoudi, directeur van Bureau MHR.

 

Bureau MHR werkt intensief samen met de PI Haaglanden/Alphen aan den Rijn. Zo start het Forsa! traject de eerste drie maanden in de PI. De PI draagt de jongeren aan die mogelijk voor Forsa! in aanmerking komen. Daoudi: “Onze ervaring binnen de begeleiding van Forsa! jongeren is dat deze jongeren niet gediagnostiseerd zijn, maar bij veel van de jongeren hebben we wel sterk het vermoeden dat er sprake is van een LVB. Zo blijkt toch zeker meer dan de helft van de veelplegers, die wij in begeleiding nemen, een schooladvies Kader te hebben. Ook heeft een deel van de (ex)gedetineerde jongeren een Wajong uitkering. Om toch iets meer te weten te komen over hun IQ maken we binnen Forsa! gebruik van alternatieven zoals instrumenten als de zelfredzaamheidsmatrix die oog heeft voor de individuele verschillen in wat mensen in de praktijk kunnen. Ook spreken wij met de directe omgeving van de jongeren, mits we hier toestemming voor krijgen van de jongeren zelf. Om LVB-jongeren gerichter te kunnen helpen, wil Bureau MHR komend jaar nauw samenwerken met de Gemeente Delft en PI Alphen aan den Rijn.

 

Het doel van deze subsidieaanvraag is om in 2018-2019 tien gedetineerde jongeren, tussen de 17 en 27 jaar, met een lichtverstandelijke beperking (LVB), de Forsa! methodiek aan te bieden. Deze helpt hen om gefaseerde en veilig terug te keren in de samenleving door de ondersteuning van vrijwillige maatjes van dezelfde cultuur en leeftijd. Om de vrijwillige maatjes genoeg handvaten te bieden om deze groep jongeren goed te kunnen begeleiden, wil Bureau MHR het komende jaar de Forsa! methodiek aanpassen om LVB jongeren adequaat te kunnen ondersteunen.

 

De Forsa! methodiek blijft hetzelfde maar voor de LVB-er wordt er extra rekening gehouden met de beperkte spanningsboog, waarmee het traject intensiever wordt en dat naast praten ook gewerkt wordt met andere middelen pictogrammen e.d. Het blijkt dat LVB-jongeren meer gestuurd moeten worden dan ondersteunt omdat ze niet alleen beperkt zijn in gedrag, maar ook in communicatie. De begeleiding en ondersteuning van Forsa! richt zich bij deze jongeren ook op de leefgebieden: begeleiding naar werk, huisvesting, gezondheidszorg, schulden, eventueel uitkering en herstel met familie en herstel met het slachtoffer. Omdat veel van deze jongeren wellicht nooit zelfstandig kunnen wonen, is er extra focus op het herstellen van de banden met de familie. Zo helpen de maatjes de jongeren hun leven weer op de rails te krijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat de jongeren terugkeren naar de criminaliteit.

 

Om het Forsa! traject aan te passen, maken we gebruik van de Richtlijn effectieve interventies LVB van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Deze geeft aan dat het begint met goede diagnostiek om erachter te komen wie je voor je hebt en wat er bij hem of haar zou kunnen aansluiten. Verder melden zij: “Probeer daarbij het netwerk mee te krijgen, ook al is dat moeilijk omdat het netwerk zelf vaak ook zwak is. Op die manier kunnen ze in het dagelijks leven de jongere helpen in de praktijk te brengen wat hij of zij geleerd heeft.”

 

Onze ervaringen opgedaan in dit project willen we delen met ketenpartners binnen het justitiële, zorg en sociale domein. We zullen onder meer in maart 2019 een expertmeeting organiseren. Verder zullen we onze ervaringen ook buiten Delft delen door presentaties te geven en deel te nemen aan debatten en congressen over dit maatschappelijke probleem.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website