Projectomschrijving

Veel jongeren in detentie zijn ontvankelijk voor criminaliteit. Wanneer zij na vrijlating niet worden opgevangen met een sluitende aanpak is de kans groot dat zij binnen 48 uur terugvallen.

Doel

Het project Forsa! van vrijwilligersorganisatie Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie koppelt (ex)gedetineerde jongeren aan een maatje met dezelfde niet-westerse achtergrond. De maatjes hebben een voorbeeldfunctie en ondersteunen de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen.

Werkwijze

In samenwerking met gemeente Delft maakt Bureau MHR de Forsa! methodiek toegankelijk voor een groeiende groep licht verstandelijk beperkte jongeren. Veel lvb-jongeren hebben meer moeite om, na detentie, zelfstandig hun leven op de rit te krijgen. Zij kunnen al gefrustreerd raken door de veelheid van gemeentelijke formulieren. Het maatje begeleidt hen langs diverse loketten en bij het vinden van de juiste dagbesteding. De jongeren leren nieuwe methoden om hun leven te structuren en vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het bijhouden van een logboek.

Resultaten

Onderzoek wijst uit dat 30 tot 40 procent van de gedetineerden in Nederland licht verstandelijk beperkt is. Naar verwachting ligt dit percentage nog hoger bij de groep niet-westerse jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Bureau MHR wil door dit ZonMw project ook de steeds groter groeiende groep LVB jongeren effectief ondersteunen.

De resultaten uit het onderzoek worden geïmplementeerd in de Forsa! methodiek en zo onderdeel van de werkwijze van de vrijwillige maatjes. De maatjes leren onder andere wat LVB is, hoe het is om LVB te hebben, hoe zij het kunnen herkennen en hoe ze er mee om moeten gaan. De aangepaste Forsa! methodiek biedt handvaten voor een effectieve re-integratie van LVB-ers.

Digitale publicatie

Zo hebben we een digitale applicatie ontwikkeld geschikt voor personen met een LVB is ingericht en beloont de jongeren naarmate zij meer voortgang boeken. De kennis en ervaringen over het effectief begeleiden van de LVB-jongeren verspreiden we binnen het werkveld met een handboek, een specifieke training en een expertmeeting in juni 2019 waar de applicatie wordt gepresenteerd.

Gedurende het project zijn geen van de 10 jongeren gerecidiveerd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website