Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Roosendaal ziet een toename van personen met psychische problematiek en van personen die verward gedrag vertonen. De drukte bij het OGGZ –team (bemoeizorg) neemt steeds verder toe en het aantal meldingen van mensen met verward gedrag loopt op. Medewerkers in de wijken missen doorgaans de kennis en kunde om op alle vragen van en over mensen met ernstige problematiek een antwoord te geven. Hierdoor is er een te lage inzet van zorg, krijgen mensen niet altijd passende zorg, wordt te laat de juiste deskundige ingeschakeld en te laat doorverwezen. Om een sluitende aanpak van complexe problematiek en verward gedrag te kunnen realiseren, is meer verbinding tussen de voorzieningen, werkers in de wijk en de specialistische zorg nodig.

Doel

Het doel van dit project is om signalering, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag tijdig, adequaat en in samenhang aan te bieden. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen verder wegzakken, in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Gemeente Roosendaal, de politie, GGZ WNB, GGD West-Brabant, MEE West-Brabant en WijZijnTraverse

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website