Projectomschrijving

Doel

Het doel van de ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is het realiseren van integrale trajecten voor inwoners met complexe problematiek en veiligheidsrisico’s. Deze personen worden regelmatig opgenomen, gedetineerd of wonen op andere plekken in de samenleving waar ze begeleiding bij nodig hebben.

Werkwijze

In de regio’s Zeeland Midden en West Brabant werken 3 ggz-organisaties samen aan het ontwikkelen en implementeren van deze ketenveldnorm. Iedere ggz-instelling zorgt voor integrale ambulante trajecten in de eigen subregio in samenwerking met Zorg en Veiligheidshuis, de gemeenten en ketenpartners. In deze regio zijn enkel bedden met beveiligingsniveau 1 en 2 beschikbaar, terwijl ook hoger beveiligde bedden 3 en 4 nodig zijn. Met dit project willen de ggz-instellingen in mei 2021 sluitende afspraken hebben over de voorwaarden voor en toegang tot de beveiligde bedden 1 en 2 in de eigen regio en beveiligde bedden 3 en 4 buiten de eigen regio.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website