Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1 september 2018 zijn we begonnen met het implementeren van de crisiskaart. We werken samen met verschillende instanties en ketenpartners. We kijken mee naar cases en hulpverleners weten ons te vinden. We organiseren bijeenkomsten waar iedereen geïnformeerd wordt over de crisiskaart. Er zijn concrete afspraken met de politie. Indien cliënten willen, kunnen zij melden dat zij een crisiskaart hebben.

 

Cliënten vinden veel rust door de crisiskaart. Niet alleen de crisiskaart is belangrijk, maar ook de gesprekken met de ervaringsdeskundigen. We hebben een team met senior, reguliere en vrijwillige medewerkers. Cliënten vullen een vragenlijst in waardoor zij ook meer zicht krijgen op hun crisis. Met hun omgeving worden concrete afspraken gemaakt wat te doen bij een crisis. Dit alles biedt rust en overzicht. Cliënten vinden de gesprekken erg waardevol. Het biedt hen hoop. We hebben een succesvol jaar achter de rug en kijken uit naar 2020.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling is dat mensen die soms verward raken, daar risico toe lopen of in een crisissituatie terecht kunnen komen hier vooraf afspraken over kunnen maken met hun omgeving. Daarbij is de crisiskaart een middel voor de persoon in kwestie om vooraf aan te kunnen geven wat belangrijk is in een situatie van crisis of verwarring. Het achterliggende doel is dat er beter rekening gehouden kan worden met de persoonlijke leefwereld van de persoon die verward raakt of in crisis komt en zelfs de kans daarop verminderd door het opstellen van een crisiskaart. De doelstelling van het project is het bekendmaken en implementeren van de Crisiskaart en 50 kaarten verspreiden in midden Brabant.. We zijn het eerste driekwart jaar voornamelijk bezig geweest met het bezoeken van alle ketenpartners en allerlei organisaties (o.a. Woningcorporaties, politie, RaV etc.). Inmiddels zijn daar concrete afspraken uit gekomen en sluiten we regelmatig aan bij vergaderingen of casuïstiekbesprekingen. We hebben de crisiskaart, vragenlijsten en flyers ontworpen en laten maken. We hebben 23 cliënten die een crisiskaart hebben ingevuld of aan het invullen zijn. De doelstelling van 50 kaarten bleek niet haalbaar, omdat alle partijen (politie, ambulance etc.)op de hoogte moeten zijn van een crisiskaart. Deze bekendmaking heeft meer tijd gekost dan gedacht. Eenmalig pitchen of vertellen bleek niet genoeg. De boodschap moet herhaald worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De crisiskaart als instrument voor mensen met verward gedrag willen we vanuit de ervaringen in Midden-Brabant ook in West-Brabant introduceren en implementeren door middel van het gebruik maken van ervaringsdeskundigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website