Projectomschrijving

Doel

De gemeente Breda heeft samen met FAMEUS, Surplus, IMW Breda en GGz Breburg het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met het risico op verward gedrag. Een brede maar kleine groep mensen die voor henzelf en anderen mogelijk overlast veroorzaakt.

Werkwijze

De crisiskaart is een middel dat mensen kan helpen die soms, regelmatig of continu verward zijn of die verward dreigen te raken. Met dit instrument kan de persoon zelf afspraken maken over de behoeften en noodzakelijkheden voor een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de kans op een crisis verminderd door het opstellen van een crisiskaart. De crisiskaart wordt opgesteld samen met een ervaringsdeskundige crisiskaart consulent. Iedereen kan een kaart invullen: als je ervaring hebt met verward gedrag of een crisis, maar ook zonder deze ervaring en als je zelf het gevoel hebt wel risico te lopen. Iedereen kan een kaart aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website