Projectomschrijving

Begin 2018 is de gemeente Hilvarenbeek gestart met de pilot 'Consulent Mentale Gezondheid' (variant op de wijk-GGD'er). Zij is een verbindende schakel in de gemeente, heeft jarenlange ervaring, een uitgebreid netwerk en goede kennis van ggz-problematiek, de sociale kaart en het zorgproces. Mede hierdoor is zij erin geslaagd om in korte tijd een effectieve bijdrage te leveren aan onze aanpak voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en/of  verward gedrag.

Doel

Hoewel de Consulent Mentale Gezondheid er is voor onze inwoners, werd tijdens de pilot duidelijk dat de jeugd om extra aandacht vraagt. Daarom willen wij met deze ZonMw-subsidie de ‘Consulent Mentale Gezondheid voor de Jeugd’ implementeren. Samen met Indigo zoeken wij een geschikte consulent die aansluit bij de leefwereld van de jeugd. Het doel is dat wij onze jeugdige inwoners met psychische problemen en/of verward gedrag in beeld krijgen, sneller helpen (preventie) en goed ondersteunen. De WMO Participatieraad denkt in dit project met ons mee.

Resultaten

Er is een ‘Consulent Mentale Gezondheid Jeugd’ aangesteld. In de eerste weken is in een gezamenlijk overleg met het projectteam bepaald dat in de beginperiode vooral wordt ingezet op bekendheid bij de netwerkpartners. Er is voornamelijk geïnvesteerd in de relaties met:

  • Een jongerenwerker
  • Het Samenzorgteam
  • Consulenten Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Consulenten Jeugd
  • Consulenten Werk en Inkomen
  • POH-ggz Jeugd en huisartsen
  • Schoolmaatschappelijk werk VO.

De pilot heeft bijgedragen aan een beter beeld van de vragen en behoeften van de jeugd. Via de jongerenwerker is de Consulent ook in contact gekomen met de HEBE-groep, een groep van ongeveer twintig jongeren (14-22 jaar) die zelf aan de slag willen met een bijeenkomst over alcohol en drugs, prestatiedruk en eenzaamheid. Er lijkt steeds meer bewustwording onder jongeren te ontstaan, waar zeker ook kansen liggen voor het vervolg.

De consulent heeft de ruimte gekregen om te ontdekken welke werkwijze passend is in het werken met deze kwetsbare groep jeugd. De pilot was echter te kort om een impactmeting in te richten. Er zijn tussentijds (waarderende) evaluatiegesprekken geweest met het projectteam. Op basis daarvan is een eindverslag geschreven.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website