Projectomschrijving

Doel

Humanitas Maastricht-Heuvelland zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en (sociale)participatie te bevorderen van mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben. Dit wordt gedaan in de vorm van een maatjesproject.

Maatjesproject

Het contact tussen de deelnemer en vrijwilliger is het belangrijkste aandachtspunt. De vrijwilliger vormt een steun door vooral te luisteren en te bemoedigen. Met het mens-tot-mens contact (één op één bij de deelnemer thuis) probeert de vrijwilliger de kwaliteit van leven van de deelnemer te verbeteren. De ondersteuning is vanuit een gelijkwaardige basis. Ook kan de vrijwilliger een stukje praktische ondersteuning bieden. Verslaving is geen contra-indicatie voor deelname aan het project.

Trainingen

De vrijwilligers van het maatjesproject vergroten hun kennis en vaardigheden door deelname aan verschillende trainingen met thema’s als: verslaving, psychiatrie, communicatie vanuit kracht. Naast professionals komen ook ervaringssprekers aan het woord.

Resultaten

Het Maatjesproject Mensen met verward gedrag heeft 26 maatjeskoppels ondersteund. Voornaamste redenen voor deelname aan het maatjesproject vanuit de deelnemers waren:

  • sociaal contact
  • meer zelfvertrouwen krijgen
  • het verhaal kwijt kunnen
  • wandelen.

Er waren 31 vrijwilligers betrokken bij het project, waarvan 26 vrijwilligers waren gekoppeld als maatje, de overige waren ondersteuners op gebied van scholing, administratie, coördinatie en financiën.

Succesfactoren

Succesfactoren van het project waren de gemaakte matches tussen vrijwilliger en deelnemer, hantering van een brede doelgroep en inzet van ervaringsdeskundigen. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben de vrijwilligers een aantal trainingen gevolgd. Zo had het project ook voor de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen meerwaarde; ze maken een groei door in hun persoonlijke ontwikkeling.

Voortzetting

De gemeente Maastricht is op de hoogte van de behaalde resultaten en heeft mondeling toegezegd de financiering te zullen voortzetten. Op de einddatum van het project waren nog 17 maatjeskoppels actief.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website