Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit project was om sluitende zorg te realiseren voor de inwoners van de regio Hart van Brabant met complexe problematiek. Focus is daarbij gelegd op het realiseren van sluitende werkafspraken in het Zorg- en Veiligheidshuis voor passende (hoog beveiligde) zorg voor personen met een hoog agressie patroon en/of sterk ontwrichtend gedrag.

In het kort heeft dit project geleidt tot drie ‘uitkomsten’:

1. Uitdenken en vormgeven pilot transforensisch team;

2. Vormgeven pilot hoog beveiligde klinische zorg;

3. Opzetten van een training risicotaxatie en risicoreductie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kort heeft dit project geleidt tot drie ‘uitkomsten’:

1. Uitdenken en vormgeven pilot transforensisch team;

2. Vormgeven pilot hoog beveiligde klinische zorg;

3. Opzetten training risicotaxatie en risicoreductie.

 

1) Het transforensisch behandelteam biedt (in de vorm van een pilot) langdurige, ambulante behandeling, begeleiding en ondersteuning aan 15 cliënten. Het team bestaat uit behandelaren en maatschappelijk werkers vanuit GGZ, forensische GGZ, verslavingszorg en VG-instelling en een procesregisseur vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis.

 

2) We zijn samenwerking aangegaan met het forensisch plaatsingsloket van het ministerie van JenV om versnelde toegang tot hoog beveiligde zorg te realiseren.

 

3) Om de forensische kennis en daarmee het risicobewustzijn te vergroten in de reguliere zorg hebben we 4 masterclasses georganiseerd ten behoeve van ongeveer 130 medewerkers uit het Zorg- en Veiligheidshuis, de GGZ -sector/beschermd wonen, LVG-sector, sociale wijkteams en de maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn in Tilburg 20 professionals opgeleid in het gebruik van het risicotaxatie-instrument FARE.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Een kleine groep van personen met verward gedrag heeft te maken met complexe problematiek én een hoog agressiepatroon. Deze groep kan niet altijd (tijdig) passende zorg i.c.m. beveiliging krijgen. Vaak ontbreekt het aan geschikte voorzieningen voor deze groep. In deze pilot worden daarom afspraken gemaakt om 24/7 hoog beveiligde zorg plekken te bieden voor deze doelgroep. Gelijktijdig wordt ingezet op het delen van forensische kennis en ervaring met de reguliere zorg, zodat het beste van beide werelden kan worden gecombineerd en passende begeleiding en behandeling kan worden geboden. Hierdoor kan doorstroom worden bevorderd en opschaling worden voorkomen.

 

In de regio Hart van Brabant werken we op dit moment hard aan de totstandkoming van samenwerkingsafspraken met betrekking tot plaatsing op bedden met hoog beveiligde zorg en met betrekking tot op- en afschaling tussen aanbieders van (forensische) GGZ, VG en verslavingszorg instellingen in een samenwerkingsconvenant. Het samenwerkingsconvenant bevat tevens een voorstel voor de uitvoering van een pilot voor 15 personen met complexe problematiek en een hoog agressiepatroon. De pilot is erop gericht de samenwerkingsafspraken in de praktijk te brengen en door te ontwikkelen en tegelijkertijd in deze 15 ‘casussen’ passende oplossingen te realiseren. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol verloop van de pilot is de aanwezigheid van forensische expertise in de reguliere GGZ, ambulante behandeling (inclusief (f)act-teams) en de maatschappelijke opvang. We zien ook mogelijkheden om meer expertise uit te wisselen en te delen tussen instellingen, waarmee de kans op discontinuïteit tussen voorzieningen kleiner wordt.

We vragen subsidie aan voor het vormgeven, uitvoeren en begeleiden van de pilot en voor de bevordering van forensische expertise binnen het huidige (reguliere) aanbod in de regio.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website