Projectomschrijving

Doel

Om escalaties te voorkomen en afschaling versneld mogelijk te maken, gaan we kennis en expertise uit het forensische zorg domein overbrengen op reguliere (zorg) aanbieders. Daarnaast gaan we op basis van de zwaarste casuïstiek de keten sluiten door knelpunten op het snijvlak van het justitiedomein, wet langdurige zorg (WLZ) en zorgverzekeringswet (ZVW) te verkennen en te vertalen naar afspraken in de concrete situatie.

Resultaten

In het kort heeft dit project geleidt tot drie ‘uitkomsten’:
1. Uitdenken en vormgeven pilot transforensisch team;
2. Vormgeven pilot hoog beveiligde klinische zorg;
3. Opzetten van een training risicotaxatie en risicoreductie.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website