Projectomschrijving

Doel

HOI Apeldoorn heeft ingezet op het inrichten en vormgeven van een Herstelondersteunende intake (HOI) tijdens de intakefase van de specialistische ggz. Doelstelling van een HOI is om ervaringsdeskundigheid te borgen vanaf de start van het behandeltraject en daarmee vanaf het begin de blik te richten op de wensen en de mogelijkheden van cliënten. Tevens zal het project een klein aantal Individuele Plaatsing en Steun-interventies inzetten om cliënten weer te leiden naar de arbeidsmarkt.

Samenwerking

Deelnemende partijen zijn:

  • GGNet
  • Gemeente Apeldoorn
  • UWV

Twomorrow verzorgt de projectleiding.

Resultaten

De HOI aanpak is ontwikkeld en geïntegreerd met de ggz intake. Er zijn ervaringen opgedaan om de intake naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn er ook ervaringen opgedaan om aan de hand van de informatie uit de intake samen te bekijken wat de meest passende interventie is voor de cliënt in samenhang met de te starten ggz behandeling.

Als extra is er onderzoek gedaan naar de rol van de ggz ervaringsdeskundigen bij de HOI. De intake kan worden uitgevoerd door ggz ervaringsdeskundigen als zijnde een zorgprofessional in het bezit van een diploma dat valt binnen het NZA bereik met aanvullend een diploma ervaringsdeskundigheid.

Indien u van mening bent dat de HOI met focus op werken en/of participeren & inkomen een prachtig instrument is van de herstelgerichte behandeling binnen de ggz, dan is deze aanpak wellicht ook passend voor uw regio. Voor vragen aarzel niet contact op te nemen met Twomorrow; Sylvia van Drenth of Evelyn Wannet via s.vandrenth@twomorrow.nl of e.wannet@twomorrow.nl of via onze
website www.twomorrow.nl.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website