Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is om ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren tussen mensen met onbegrepen gedrag, hun naasten en mensen met een signaleringsfunctie, zoals de medewerkers uit de detailhandel. Bij dit project zijn meer dan twaalf organisaties betrokken, zoals Politie, GGD, Leger des Heils, Ypsilon en de gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland. In de uitvoering worden nog meer organisaties betrokken, zoals de informele zorg en welzijn.

Ontmoetingsbijeenkomsten

In elke winkel binnen de detailhandel zijn er medewerkers die een signaleringsfunctie hebben. Zij hebben kennis van wat er speelt in de buurt aangezien de supermarkt een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. In de ontmoetingsbijeenkomsten wordt er informatie gegeven en maken ze kennis met belangrijke personen in de buurt, zoals wijkagenten en wijk GGD’ers. Maar bovenal wordt er een dialoog gevoerd met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. De bijeenkomsten worden laagdrempelig aangeboden en het beoogde resultaat daarvan is om bewustzijn te creëren en kennis te geven bij de medewerkers om vervolgens hun handelingsverlegenheid te verminderen.

Dit project bestaat uit zes stappen:

 1. Kwartiermaken
  Hierin wordt op zoek gegaan, via winkeliersverenigingen, naar medewerkers van supermarkten en kleine winkels die een signaleringsfunctie kunnen vervullen.
 2. Onderzoek en evaluatie
  Vanaf het begin wordt er gestart met een onderzoek naar de effecten van het ontstane contact. Aan het einde van elke ontmoetingsbijeenkomst wordt er een evaluatie gehouden.
 3. Leer- en werkbijeenkomst
  Hierin worden het doel en de inhoud van de ontmoetingsbijeenkomsten vastgesteld en geëvalueerd.
 4. Training
  De ervaringsdeskundigen, vanuit cliënt- en naastenperspectief, worden goed voorbereid op hun rol tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten door middel van training, begeleiding en nazorg.
 5. Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
  In het te ontwikkelen voorlichtingsmateriaal wordt een realistischer beeld geschetst van mensen met onbegrepen en hun diversiteit en menselijkheid van hun gedrag centraal stellen.
 6. Ontmoetingen
  De deelnemers krijgen meer inzicht over onbegrepen gedrag en kennis over de ontwikkelde aanpak in de regio mee.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website