Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2018 heeft de herstelwerkplaats samen sterker worden een start gemaakt als plek voor lotgenotencontact in Cranendonck. In 2019 willen we meer mensen bereiken. We gaan de organisatorische en inhoudelijke basis verstevigen door het werven, scholen en begeleiden van meer ervaringsdeskundige vrijwilligers. We willen de vrijwilligers van de gemeenschapshuizen in de zes kerkdorpen van Cranendonck, betrekken bij de herstelwerkplaats als intermediairs. En we willen de samenwerking van ervaringswerkers en beroepskrachten sociaal domein verder ontwikkelen door de beroepskrachten een training aan te bieden en doordat de ervaringswerker onderdeel gaan uitmaken van de twee clusters sociaal domein. Om de naamsbekendheid van de herstelwerkplaats in Cranendonck te vergroten, willen we de filmportretten over de herstelwerkplaats, presenteren bij de vrijwilligers en dorpsraden van de zes kerkdorpen, bij de gemeente, bij organisaties zorg en welzijn en bij de cliënten- en familieorganisaties. Daarnaast organiseren we een mensenbieb en willen we een cultureel programma maken waar mensen hun ervaringen met psychiatrie, armoede of verslaving, presenteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website