Projectomschrijving


In 2018 heeft de herstelwerkplaats ‘Samen sterker worden’ in Cranendonck een start gemaakt als dé plek voor lotgenotencontact.

Doel

Dit project beoogt in 2019 de organisatorische en inhoudelijke basis te verstevigen door het werven van meer ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Werkwijze

Dit project zal vrijwilligers van gemeenschapshuizen betrekken bij de herstelwerkplaats als intermediairs. Daarnaast zal de samenwerking van ervaringswerkers en beroepskrachten in het sociaal domein verder ontwikkeld worden door beroepskrachten een training te geven vooruitlopend op deelname van ervaringswerkers aan de beide teams in het sociaal domein.

Portretfilm en cultureel programma

Om naamsbekendheid van de herstelwerkplaats in Cranendonck te vergroten, wordt een filmportret over de herstelwerkplaats aan de gemeente en een groot aantal organisaties aangeboden. Ook organiseren we een cultureel programma ‘Cranendonck ontmoet Cranendonck’ waar mensen hun ervaringen met psychiatrie, armoede of verslaving onder de aandacht brengen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Herstelondersteuning

Psychische aandoeningen hebben een groot effect op mens en maatschappij. Er is echter weinig kennis over hoe je mensen met psychische problemen het beste kunt ondersteunen bij hun persoonlijk herstel en (re-)integratie in de samenleving. Daarom financiert ZonMw diverse projecten gericht op herstelondersteuning.

Bekijk de projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website