Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werk aan de Winkel is een bureau voor participatie en herstel, een initiatief van Woonzorgnet, een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Doel is om de zelfregie van mensen te versterken en zo bij te dragen aan herstel en participatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aanbod van methodische zelfhulp.

 

Er is een gevarieerd aanbod methodische zelfhulp georganiseerd, gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen:

Methodische zelfhulp

• Een Cursus WRAP

• Een Cursus Herstellen doe je Zelf

• Zes Thema-avonden over herstel

Vrijplaats/inloop voor herstel

• Wekelijks Vrijplaats voor herstel

• Maandelijks het Eet je mee café

• Wekelijks Creatieve inloop

 

Werk aan de Winkel is tijdens de projectperiode 125 dagdelen open geweest voor vragen over herstel, methodische zelfhulp en participatie. Het aantal bezoekers is gegroeid van gemiddeld 7 naar 18 bezoekers per week.

Op basis van de projectresultaten, gaat Woonzorgnet het concept Werk aan de Winkel verder ontwikkelen, zowel in Renkum als daarbuiten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van Werk aan de Winkel (WadW) is: zelfregie van mensen met psychische kwetsbaarheid versterken en zo bij te dragen aan herstel.

Subdoelen:

1. organiseren en aanbieden van een gevarieerd aanbod methodische zelfhulp, grotendeels evidence based, gefaciliteerd door een ervaringsdeskundige.

Gedurende de looptijd van het project zijn hiervoor de volgende activiteiten georganiseerd:

Methodische zelfhulp

• Cursus WRAP: 1

• Cursus Herstellen doe je Zelf: 1

• Thema-avonden herstel: 6

 

Vrijplaats/inloop voor herstel

• Vrijplaats voor herstel: 22

• Eet je mee café: 7

• Creatieve inloop: 23

 

WadW gedurende de projectperiode 125 dagdelen open geweest voor informatie en ondersteuningsvragen over herstel (inloop) en methodische zelfhulpactiviteiten door de ervaringsdeskundige.

 

2. wekelijks 10 (kwetsbare) inwoners van Renkum bereiken.

Gedurende de projectperiode zijn er 289 face tot face contactmomenten geweest met (kwetsbare) inwoners van gemeente Renkum (dorpskernen Renkum, Doorwerth). Daarnaast zijn er 196 face-to-face contactmomenten met professionals uit het netwerk.

 

Opbouw bezoekersaantallen (kwetsbare) inwoners aan WadW:

Week 27-32: gemiddeld 7 bezoekers per week

Week 33-39: gemiddeld 10 bezoekers per week

Week 40-46: gemiddeld 14 bezoekers per week

Week 47-52: gemiddeld 18 bezoekers per week

Gedurende de projectperiode zijn wekelijks gemiddeld 12,25 (kwetsbare) inwoners bereikt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werk aan de Winkel

Woonzorgnet wil meer mensen ondersteunen bij participatie, werk en ontwikkeling. Werk aan de winkel is nieuw project van Woonzorgnet. Dit nieuwe project wil een bijdrage leveren aan participatie en herstel voor bewoners van Renkum met een psychische kwetsbaarheid. Woonzorgnet wil in dit nieuwe project een ervaringsdeskundige herstelprojecten laten ontwikkelen.

 

Rol Ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundige staat open voor uiteenlopende vragen en verhalen over het leven. De ervaringsdeskundige luistert en kan handvatten geven om de regie over het leven terug te pakken. Hiervoor organiseert de ervaringsdeskundige bijeenkomsten op het gebied van herstel en zelfhulpgroepen.

 

Gedurende de looptijd van het project gaat de ervaringsdeskundige aan de slag met het ontwikkelen van een passend aanbod dat aansluit bij de behoeften van bezoekers van Werk aan de Winkel. De ervaringsdeskundige zal daarbij gebruik maken van bestaande tools als WRAP, Begin maken met herstel, Herstellen doe je zelf, Werken met je eigen ervaring, etc. Ook zal de ervaringsdeskundige ruimte maken voor het herstelverhaal,een vrijplaats bieden, etc.. De ervaringsdeskundige wordt daarbij ondersteund door een ervaren ervaringsdeskundige coördinator. Doel is dat na de looptijd van het project het ontwikkelde aanbod binnen Werk aan de Winkel geborgd wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website