Projectomschrijving

Woonzorgnet wil meer mensen ondersteunen bij participatie, werk en ontwikkeling. Woonzorgnet is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Doel

Werk aan de Winkel is een bureau voor participatie en herstel en een initiatief van Woonzorgnet. Het is een plek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Renkum. Het doel van dit bureau is om de zelfregie van mensen met psychische kwetsbaarheid te versterken en zo bij te dragen aan herstel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aanbod van methodische zelfhulp.

Werkwijze

De ervaringsdeskundige staat open voor uiteenlopende vragen en verhalen over het leven. De ervaringsdeskundige luistert en kan handvatten geven om de regie over het leven terug te pakken. Ook organiseert de ervaringsdeskundige bijeenkomsten op het gebied van herstel en methodische zelfhulp.

Resultaten

Er is een gevarieerd aanbod methodische zelfhulp georganiseerd, gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen:
Methodische zelfhulp
•    Een Cursus WRAP
•    Een Cursus Herstellen doe je Zelf
•    Zes Thema-avonden over herstel

Vrijplaats/inloop voor herstel
•    Wekelijks Vrijplaats voor herstel
•    Maandelijks het Eet je mee café
•    Wekelijks Creatieve inloop

Werk aan de Winkel is tijdens de projectperiode 125 dagdelen open geweest voor vragen over herstel, methodische zelfhulp en participatie. Het aantal bezoekers is gegroeid van gemiddeld 7 naar 18 bezoekers per week.
Op basis van de projectresultaten, gaat Woonzorgnet het concept Werk aan de Winkel verder ontwikkelen, zowel in Renkum als daarbuiten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website