Projectomschrijving

Stichting Lumen Holland Rijnland ontwikkelt samen met ervaringsdeskundigen van organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang een gedeelde visie op herstel en ervaringsdeskundigheid.

Doel

Iedere ervaringsdeskundige heeft specifieke, waardevolle cliëntervaringen, maar onderling is nog geen sprake van een gedeelde ‘hersteltaal’ of een overkoepelend cursusaanbod. Het doel van dit project is een passend opleidingstraject ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen uit de verschillende doelgroepen.

Werkwijze

Ervaringsdeskundigen van bovengenoemde organisaties vormen een werkgroep onder leiding van een projectleider vanuit Lumen. De werkgroep evalueert het huidige cursusaanbod van Lumen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt het cursusmateriaal omgewerkt naar een brede basiscursus met wisselende modules of naar een aantal specifieke versies. Het conceptmateriaal wordt door een testgroep onderzocht. De ontwikkelde cursussen worden ingezet binnen diverse pilots op het gebied van herstelondersteuning in de regio Holland Rijnland.

Resultaten

‘Herstellen doe je samen’ is een project om het cursusaanbod van Stichting Lumen geschikt te maken voor een bredere doelgroep. Niet meer primair ggz en talig georiënteerd, maar voor iedereen die te maken krijgt met herstel in de breedste zin van het woord.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met diverse zorgaanbieders in de regio, waardoor meer samenwerking rondom herstel en ervaringsdeskundigheid tot stand is gekomen. Het uitwerken van de cursus ‘Zicht op Herstel’ in werkgroepen, aan de hand van thema’s, gaf ervaringsdeskundigen en deelnemers de kans om collectieve ervaringskennis te delen en vergaren.

Het project heeft 2 nieuwe cursusmappen tot resultaat:

  1. Een reguliere module
  2. Een praktische en diverse specialistische module

Daarnaast is er meer uitwisseling tussen Lumen en verschillende partijen en hebben de werkgroepen geresulteerd in een lotgenotengroep en een voorlichting. Bovendien is een aantal deelnemers actiever betrokken geraakt bij Lumen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website