Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2018 heeft Herstelhotel Weert zich met behulp van ZonMW kunnen doorontwikkelen naar een plek die laagdrempelig beschikbaar is voor inwoners van de regio. Inwoners blijken ook zonder tussenkomst en/of advies van hulpverleners in staat om een naderende crisis te herkennen en willen zelf graag actief bijdragen aan behoud en/of hervinden van hun balans.

Tevens is het Herstelhuis ook bij niet-GGZ partners in de keten zichtbaar geworden als mogelijke plek voor mensen om een crisis te kunnen voorkomen. Voor 50 % van de gasten/bezoekers heeft het Herstelhotel een crisis kunnen voorkomen. Andere gasten/bezoekers geven aan dat ze (en een enkele keer hun mantelzorger) rust, kracht en/of veiligheid vonden.

Het Herstelhotel is onderdeel geworden van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag Midden-Limburg. De essentie van dit plan is dat bestaande voorzieningen passend gemaakt worden. In 2019 onderzoeken we of en hoe het Herstelhotel ook voor mensen met verward gedrag passend gemaakt kan worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Het Herstelhotel is laagdrempelig want wordt gevonden door inwoners zelf en door de meeste partners in de keten.

- Voor 50 % van de gasten/bezoekers heeft het Herstelhotel een crisis kunnen voorkomen.

- Het Herstelhotel is onderdeel van de sluitende aanpak regio Midden Limburg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In verdiepingsregio Limburg -in Weert in Midden-Limburg- is sinds vorig jaar een Herstelhotel gestart. Het Herstelhotel is een plek voor mensen in psychische nood om even tot rust te komen zodat een crisis of een opname in een ggz-instelling voorkomen kan worden.

Het Herstelhotel wordt gerund door ervaringswerkers en vrijwilligers.

 

In het eerste ontwikkeljaar ontving het Herstelhotel gasten die bekend waren bij Vincent van Gogh binnen Fact of IHT. Dit om in de ontwikkeling alle zorgvuldigheid en veiligheid te betrachten die bij een dergelijke innovatie passen.

In voorliggend project wordt het Herstelhotel doorontwikkeld zodat álle inwoners van regio Weert gebruik kunnen maken van het Herstelhotel. Dit past binnen bouwsteen 8 “Passende ondersteuning, zorg en straf” in relatie tot de bouwstenen 1 en 2 (inbreng van mensen zelf / preventie en levensstructuur). Op deze manier kan het Herstelhotel als laagdrempelige time-out voorziening gaan bijdragen aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dit in nauwe samenwerking met alle partners en een passende financiering vanaf 2019.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website