Projectomschrijving

Mensen die tot de ernstige psychische problematiek (EPA) doelgroep behoren, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en zichzelf of anderen schade te berokkenen.

Doel

Reinier van Arkel (RvA), een SGGZ instelling in de regio ’s-Hertogenbosch, wil met dit project een herstelbevorderende aanpak voor mensen met EPA realiseren.

Verwacht resultaat

Het beoogde eindresultaat van het project is, dat er meer herstelgerichte zorg gerealiseerd wordt waardoor de kwaliteit van leven verbetert en er minder sprake is van risicovol gedrag.

Werkwijze

Dit wordt bereikt door de implementatie van herstelgerichte en triadisch georganiseerde methodieken zoals bijvoorbeeld de Resource Assertive Community Treatment (RACT) en Active Recovery Triad (ART). Hierbij zal gestreefd worden om de ketensamenwerking te verbeteren wat positief zal bijdragen aan de mogelijkheden van de cliënt om te werken aan maatschappelijk en psychisch herstel. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 1 september 2019.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website