Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen. Het gaat om herstel van identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen die als gevolg van psychische en/of verslavingsproblemen aangetast zijn en omvat meer dan de vermindering van ziekteverschijnselen. In herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de mens centraal en hebben zij zelf de regie over hun eigen leven. Vanuit GGZ inGeest is hier steeds meer aandacht voor en er loopt nu een innovatieproject waarbij een herstelondersteunende intake wordt geïmplementeerd. Door bij intake al een overzicht te maken van waar de cliënt staat in het herstelproces wordt de kans op herstel vergroot. Het doel is dit te realiseren door betrokkenheid van ervaringsdeskundigen binnen de intake en behandeling en in samenwerking met een herstelacademie. Een herstelacademie is er voor allen en overstijgt de psychiatrie. Het gedachtegoed en de benaderingswijze zijn algemeen toepasbaar in situaties waarin mensen zich willen ontwikkelen in wat hen kwetsbaar maakt. Door samenwerking met ervaringsdeskundigen en een herstelacademie wordt getracht de weg naar herstel laagdrempelig te maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website