Projectomschrijving

Achtergrond

Cliënten bij GGZ inGeest ervaren dat er tijdens behandeling beperkt aandacht is voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen. Ook leren ze in dit proces om te gaan met het leven en dit weer op te pakken na ontwrichtende ervaringen. In herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de mens centraal. Door bij intake al een overzicht te maken van waar de cliënt staat in dit proces wordt de kans op herstel vergroot.

Doel

Het doel van dit project is het bieden van herstelondersteunende zorg met behulp van een herstelacademie. Een herstelacademie is er voor allen en overstijgt de psychiatrie. Het gedachtegoed en de werkwijze zijn passend in situaties waarin mensen zich willen ontwikkelen in wat hen kwetsbaar maakt. Door samenwerking met ervaringsdeskundigen en een herstelacademie wordt geprobeerd de weg naar herstel laagdrempelig te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website