Projectomschrijving

Doel

De Hoofdzaak organiseert een herstelgroep voor mensen die eerder in therapie zijn geweest, om terugval te voorkomen. De herstelgroep krijgt de vorm van een cursus van 8 bijeenkomsten. In de herstelgroep wordt levenservaring uitgewisseld tussen de deelnemers en tegelijkertijd geleerd hoe moeilijke situaties aangepakt kunnen worden.

Resultaten

De herstelgroep heeft de naam ‘Praat- en luisterronde’ gekregen. In een praat- en luisterronde helpen de deelnemers elkaar. Dit zorgt voor verbinding en een positief zelfgevoel. De begeleiders van de praat- en luisterronde zijn geen hulpverleners, maar mensen die het proces faciliteren. Er wordt niet aan analyse van de problemen gedaan, maar enkel naar elkaar geluisterd.

Iedereen kan deelnemen aan de praat- en luisterrondes. Het is een laagdrempelige manier van ondersteuning om met dagelijkse moeilijkheden om te gaan. Door allerlei omstandigheden kunnen mensen te maken krijgen met stress, waardoor psychische klachten kunnen toenemen. De praat- en luisterrondes zijn er ook voor mensen die al ervaring hebben met het herstel van een psychische kwetsbaarheid en die ervaring in willen zetten om een ander daarbij te ondersteunen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website