Projectomschrijving

De Stichting Herstelproces organiseert herstel- en verhalenweekenden gericht op mensen die vastlopen of aan het begin staan van hun herstel.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het bieden van ondersteuning aan mensen die te maken hebben met een herstelproces; het geven van inzicht en verkrijgen van bewustwording over het proces.

Resultaten

De deelnemers aan de herstel – en verhalenweekenden hebben in hun evaluatie aangegeven dat zij veel aan de deelname hebben gehad. Er zijn een aantal aspecten die door bijna iedere deelnemer als positief benoemd worden;

  • Ervaringsdeskundige begeleiding;
  • Lotgenotencontact;
  • Inzicht;
  • Bewustwording;
  • Duidelijkheid;
  • Weerbaarder;
  • Veiligheid;

Naast het feit dat de reacties van de deelnemers aangeven dat het doel bereikt is, is er ook nog een positief neveneffect. Er zijn tussen de deelnemers onderlinge contacten blijven bestaan, dit zorgt voor
een uitbreiding van hun netwerk en in enkele gevallen de start van het opbouwen van een netwerk.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website