Projectomschrijving

De afgelopen tijd is er nationaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag; ook buiten de ggz. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen.

Doel

Om deze signalen te kunnen herkennen, wil het Antes College een ondersteunende module ontwikkelen voor de genoemde domeinen. De module is gebaseerd op de Mental Health First Aid Methode.

Werkwijze en implementatie

De module zal praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. Dit alles in afstemming met ervaringsdeskundigen en naasten. In afstemming met het ROC Albeda wordt deze module ontwikkeld en in het reguliere onderwijs aangeboden.

Resultaten

Het project heeft geleid tot een onderwijsmodule die voorziet in een eerste kennismaking en biedt handvatten voor mensen die in aanraking komen met een persoon die verward gedrag vertoont. De module is een verplicht onderdeel geworden voor de agogische-, verpleegkundige- en verzorgende opleidingen. De module is in pilots getest en daarin zijn positieve ervaringen opgedaan; de module is laagdrempelig en informatief geworden.

Ervaringsdeskundigen en familieleden zijn via de organisatie Familie als Bondgenoot actief betrokken bij de ontwikkeling van de module. Hun waargebeurde verhalen zijn in de module opgenomen als casussen.

De module en de docentenhandleiding zijn inmiddels gelanceerd en voor iedereen (kosteloos) beschikbaar

Meer informatie

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website