Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven.

 

Doelstellingen binnen dit project:

Vergroten van het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB

Tegengaan van stigma

Vergroten van de handelingsvaardigheid

Informeel netwerk creëren

 

Na afloop bleek dat mensen meer handelingsbekwaam worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en het minder handelingsverlegen zijn bij een psychische aandoening draagt hier aan bij. Deelnemers geven daarnaast aan dat ze beter weten wat ze moeten doen in het geval van een crisissituatie bij iemand met een psychische aandoening.

 

In de evaluaties wordt de training goed beoordeeld, en krijgen zowel de trainers als de ervaringsdeskundigen als waardering gemiddeld een 4,2 (uit 5)

 

Daarnaast is het aanbieden van workshops een succes. Op deze manier wordt een groter en breder publiek bereikt van mensen die niet de tijd en ruimte hebben om een gehele training te volgen maar toch graag wat meer willen weten over het onderwerp. Daarnaast werkt de workshop soms als inleiding voor de training; mensen willen na de workshop toch meer weten en volgen dan alsnog de gehele training.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven.

 

Doelstellingen binnen dit project:

Vergroten van het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB

Tegengaan van stigma

Vergroten van de handelingsvaardigheid

Informeel netwerk creëren

 

Na afloop bleek dat mensen meer handelingsbekwaam worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en het minder handelingsverlegen zijn bij een psychische aandoening draagt hier aan bij. Deelnemers geven daarnaast aan dat ze beter weten wat ze moeten doen in het geval van een crisissituatie bij iemand met een psychische aandoening.

 

In de evaluaties wordt de training goed beoordeeld, en krijgen zowel de trainers als de ervaringsdeskundigen als waardering gemiddeld een 4,2 (uit 5)

 

Daarnaast is het aanbieden van workshops een succes. Op deze manier wordt een groter en breder publiek bereikt van mensen die niet de tijd en ruimte hebben om een gehele training te volgen maar toch graag wat meer willen weten over het onderwerp. Daarnaast werkt de workshop soms als inleiding voor de training; mensen willen na de workshop toch meer weten en volgen dan alsnog de gehele training.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Grip op Verwardheid in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe bestaat uit 2 onderdelen; Mental Health First Aid en Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag. De training is onderdeel van de aanpak Personen met Verward Gedrag. Die aanpak komt voort uit de opdracht aan alle Nederlandse gemeenten om de zorg en ondersteuning aan personen met verward gedrag te verbeteren.

 

In de training wordt aandacht besteed aan veel voorkomende oorzaken van verward en onbegrepen gedrag. Naast psychische problemen, kunnen ook niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen en een licht verstandelijke beperking oorzaken zijn voor verward of onbegrepen gedrag.

In de training wordt geleerd om vooral in een vroeg stadium signalen te herkennen en situaties rondom verward gedrag zoals we deze vaak in de media tegenkomen te voorkomen.

 

Succesfactor is dat mensen meer handelingsbekwaam worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en het minder handelingsverlegen zijn bij een psychische aandoening draagt hier aan bij.

 

Omdat de tijdsinvestering van 7 dagdelen voor sommige mensen een belemmering vormt, is er voor gekozen de 2 onderdelen vanaf nu los van elkaar aan te bieden. Hierbij wordt gestimuleerd wel om beide onderdelen te volgen, echter dit is geen voorwaarde. Er kan ook voor gekozen worden wat tijd tussen beide onderdelen te plannen om zo de tijdsinvestering wat meer te verdelen.

 

De verwachting is dat het project binnen de afgesproken tijd de gestelde doelen zal behalen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Raalte zijn er eind maart 2019 3 volledige trainingen afgerond, de 4e staat op punt van beginnen. In totaal hebben er dan 62 mensen de volledige training gevolgd. De training trekt deelnemers uit verschillende hoeken, zowel professionals als vrijwilligers.

 

Daarnaast is er veel belangstelling voor de workshops. Er zijn al 6 workshops gegeven, de 7e staat gepland. Hier hebben al ruim 100 personen aan deel genomen.

Hiervan zijn er 2 in compagnie workshops gegeven; aan vrijwilligers (financiële ondersteuning) en aan professionals(woningbouwvereniging). Daarnaast zijn er 4 workshops gegevens door middel van open inschrijvingen. Hier hebben zowel professionals, vrijwilligers als betrokken inwoners aan deel genomen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om te zorgen dat personen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van personen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen. De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe zijn bezig om een sluitende aanpak te krijgen rondom verwarde personen. Het project ‘Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe’ richt zich op de onderdelen preventie (bouwsteen 2 van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag) en vroegtijdige signalering (bouwsteen 3). Het draagt daarmee bij aan een sluitende aanpak.

In het project worden 8 uitgebreide trainingen (7 dagdelen, per training 10 tot 15 deelnemers) en 8 globale workshops (2 uur, per workshop 5 tot 30 deelnemers) gegeven. In totaal zullen hierdoor 120-240 mensen in beide gemeenten beter begrip hebben voor achtergronden van verward gedrag en zullen zij beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren.

De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid; een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychiatrisch gedrag’). Dit wordt aangevuld met kennis over niet zichtbare beperkingen zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass) én praktische vaardigheden over effectief communiceren met verwarde personen. De training is bedoeld voor mensen die vaker met personen met verward gedrag te maken hebben, zoals medewerkers toegang van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte, loketmedewerkers van de gemeenten, Woningbouwcorporatie SallandWonen, zorgprofessionals, team Handhaving, politie, wijkagenten, sleutelfiguren bij sportverenigingen, jongerenwerkers, opbouwwerkers, kerken, schooldocenten, ondernemers (winkeliers, horeca) en naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag.

De kennis en vaardigheden worden in de beide gemeenten geborgd door het benoemen en in hun rol zetten van aandachtsfunctionarissen Verward Gedrag.

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website