Projectomschrijving

Om te zorgen dat mensen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van mensen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen.

Doel

In het project ‘Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe’ worden 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven. In totaal zullen hierdoor 120-240 mensen in beide gemeenten beter begrip hebben voor achtergronden van verward gedrag en zullen zij beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren.

Werkwijze

De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid). Dit wordt aangevuld met:

 • kennis over niet zichtbare beperkingen, zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass)
 • én praktische vaardigheden over effectief communiceren met mensen met verward gedrag

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen die vaker met mensen met verward gedrag te maken hebben, zoals:

 • medewerkers toegang van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte
 • loketmedewerkers van de gemeenten
 • woningbouwcorporatie SallandWonen
 • zorgprofessionals
 • team Handhaving
 • politie
 • wijkagenten
 • sleutelfiguren bij sportverenigingen
 • jongerenwerkers
 • opbouwwerkers
 • kerken
 • schooldocenten
 • ondernemers (winkeliers, horeca)
 • naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag

Borging

De kennis en vaardigheden worden in de beide gemeenten geborgd door het benoemen en in hun rol zetten van aandachtsfunctionarissen Verward Gedrag.

Samenwerking

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website