Projectomschrijving

Om te zorgen dat mensen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van mensen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen.

Doel

In het project ‘Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe’ worden 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven. In totaal zullen hierdoor 120-240 mensen in beide gemeenten beter begrip hebben voor achtergronden van verward gedrag en zullen zij beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren.

Werkwijze

De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid). Dit wordt aangevuld met:

 • kennis over niet zichtbare beperkingen, zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass)
 • én praktische vaardigheden over effectief communiceren met mensen met verward gedrag

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen die vaker met mensen met verward gedrag te maken hebben, zoals:

 • medewerkers toegang van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte
 • loketmedewerkers van de gemeenten
 • woningbouwcorporatie SallandWonen
 • zorgprofessionals
 • team Handhaving
 • politie
 • wijkagenten
 • sleutelfiguren bij sportverenigingen
 • jongerenwerkers
 • opbouwwerkers
 • kerken
 • schooldocenten
 • ondernemers (winkeliers, horeca)
 • naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag

Borging

De kennis en vaardigheden worden in de beide gemeenten geborgd door het benoemen en in hun rol zetten van aandachtsfunctionarissen Verward Gedrag.

Samenwerking

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

Resultaten

In dit project zijn 8 uitgebreide trainingen en 8 workshops gegeven. De doelstelling van de trainingen en workshops was het vergroten van het kennisniveau over psychische aandoeningen, om daarmee stigma tegen te gaan, handelingsvaardigheden te vergroten en een informeel netwerk op te bouwen.

Dit project is gericht op preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkomt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en sneller handelen bij een psychische aandoening dragen hier aan bij. Deelnemers geven daarnaast aan beter te weten wat ze moeten doen in crisissituaties bij iemand met een psychische aandoening.

De training wordt goed beoordeeld in de evaluaties. De training wordt zowel door de trainers als door de ervaringsdeskundigen hoog gewaardeerd. De workshops hebben een groter en breder publiek. Mensen die niet de tijd hebben om een hele training te volgen maar toch graag wat meer willen weten over het onderwerp, kunnen de workshops volgen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website