Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Circa 125 personen in het netwerk van het sociale domein binnen de NEO gemeenten zijn geschoold in grip op verwardheid.

 

De aangeboden trainingen en cursussen hebben het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB vergroot en bijgedragen aan betere bewustwording, waardoor verward gedrag sneller gesignaleerd kan worden en toeleiding naar adequate hulp kan worden ingezet.

 

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun kennisniveau over de diverse aandoeningen en beperkingen is vergroot. Ook geven de deelnemers aan dat ze de praktische toepasbaarheid hiervan als sterke meerwaarde ervaren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Circa 125 personen in het netwerk van het sociale domein binnen de NEO gemeenten zijn geschoold in grip op verwardheid.

 

De aangeboden trainingen en cursussen hebben het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB vergroot en bijgedragen aan betere bewustwording, waardoor verward gedrag sneller gesignaleerd kan worden en toeleiding naar adequate hulp kan worden ingezet.

 

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun kennisniveau over de diverse aandoeningen en beperkingen is vergroot. Ook geven de deelnemers aan dat ze de praktische toepasbaarheid hiervan als sterke meerwaarde ervaren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om te zorgen dat personen met onbegrepen en verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van personen met onbegrepen en verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (in samenwerkingsverband NEO) zijn bezig om een sluitende aanpak te krijgen rondom verwarde personen. Het project ‘Grip op verwardheid NEO’ richt zich op de onderdelen preventie (bouwsteen 2 van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag) en vroegtijdige signalering (bouwsteen 3). Het draagt daarmee bij aan een sluitende aanpak.

In het project worden 10 uitgebreide trainingen (training van 2 hele en 3 halve dagen, per training 10 tot 15 deelnemers), 2 losse trainingen MHFA en verschillende informatiebijeenkomsten en workshops (5 tot meer dan 30 deelnemers) gegeven. De mensen die hieraan deelnemen, zullen beter begrip hebben voor achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Zij zullen beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren. Ze snappen hoe onbegrip kan leiden tot escalatie naar verward gedrag én ze snappen hoe gewoon benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven.

De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid; een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychiatrisch gedrag’). Dit wordt aangevuld met kennis over niet zichtbare beperkingen zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass) én praktische vaardigheden over effectief communiceren met personen met onbegrepen/verward gedrag. De training is bedoeld voor mensen die vaker met personen met onbegrepen en/of verward gedrag te maken hebben, zoals medewerkers toegang en loketmedewerkers van de NEO gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgprofessionals, team handhaving, politie, wijkagenten, sleutelfiguren bij sportverenigingen, jongerenwerkers, opbouwwerkers, kerken, docenten, ondernemers (winkeliers, horeca), vrijwilligers in de wijk en buurthuizen, bewoners en burgers en naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag. In essentie gaat het eigenlijk om iedere inwoner; iedereen heeft immers in zijn omgeving mensen met wie het contact soms wat moeilijker gaat vanwege onderliggende (wel of niet gediagnosticeerde) psychiatrische problematiek of beperkingen. Prevalentie-cijfers van bijvoorbeeld psychiatrische problematiek (een kwart van de mensen krijgt daar ergens in zijn leven mee te maken) en licht verstandelijke beperkingen (10% van de Nederlanders worden in het dagelijks leven ernstig beperkt door een lagere intelligentie) laten dit duidelijk zien.

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGZ Centraal/Herstel & HerstelOndersteuning Veluwe & Veluwevallei, MEE Veluwe en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website