Projectomschrijving

Doel

Er is meer begrip nodig voor de achtergronden van personen die onbegrepen en verward gedrag vertonen om ervoor te zorgen dat deze personen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en een veilige leefomgeving te bieden voor alle bewoners. Ook is het belangrijk dat de omgeving van deze personen weet hoe te communiceren en te handelen. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (in samenwerkingsverband NEO) zijn daarom begonnen met de ontwikkeling van een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag.

Werkwijze

In het project worden 10 uitgebreide trainingen, 2 losse Mental Health First Aid (MHFA) trainingen en verschillende informatiebijeenkomsten en workshops gegeven. Het doel van deze bijeenkomsten is dat de deelnemers beter begrip zullen krijgen voor de achtergronden van onbegrepen en verward gedrag en beter zullen weten hoe te handelen en te communiceren. Deelnemers zullen leren hoe onbegrip kan leiden tot escalatie en hoe benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven.

Resultaten

Circa 125 personen in het netwerk van het sociale domein binnen de NEO gemeenten zijn geschoold in grip op verwardheid. De aangeboden trainingen en cursussen hebben het kennisniveau over psychische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, dementie, autisme spectrum stoornis en licht verstandelijke beperking vergroot en bijgedragen aan betere bewustwording, waardoor verward gedrag sneller gesignaleerd kan worden en toeleiding naar adequate hulp kan worden ingezet.

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun kennisniveau over de diverse aandoeningen en beperkingen is vergroot. Ook geven de deelnemers aan dat ze de praktische toepasbaarheid hiervan als sterke meerwaarde ervaren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website