Projectomschrijving

SAMEN030 is dé stadscoöperatie in Utrecht met als missie bewoners aan zet te laten zijn in eigen buurt en stad. Onze wens is dat kwetsbare mensen gelijkwaardig mee gaan doen. Het project ‘Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht’ tracht dit mogelijk te maken.

Doel en werkwijze

Dit project leidt Utrechtse bewoners op die vervolgens hulpverleners kunnen trainen op het effectief samenwerken met bewoners. Er zal voornamelijk gewerkt worden met wat er is, wat betekent dat niet alles vooraf geheel vaststaat en uitgedacht is, maar dat alles samen gebouwd en vormgegeven wordt met de mensen die het betreft: de bewoners en personen met verward gedrag zelf. Hun kennis is cruciaal om een goede aanpak te realiseren.

Resultaten

De pilot liep van 2019 tot medio 2020 in verschillende wijken in Utrecht. De bewoners leerden omgaan met verward gedrag van hun buurtgenoten vanuit nieuwe kennis en (zelf)vertrouwen. De volgende activiteiten hebben in het kader van het project plaatsvonden:

  • In 3 wijken is de training Mental Health First Aid (MHFA) door ervaringsdeskundigen aangeboden aan wijkbewoners, mantelzorgers, hulpverleners en medewerkers van woningcorporaties. Er hebben aansluitend brainstorm sessies of netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden waar complexe situaties zijn voorgelegd en concrete verbeterpunten bij deelnemers zijn geïnventariseerd.
  • Met stedelijke partners zijn de mogelijkheden voor inclusieve wijksamenwerking in het kader van personen met verward gedrag besproken.
  • Er is een succesformule opgesteld vanuit het perspectief van bewoners, inclusief mantelzorgers, met enerzijds de succesfactoren die bij elke aanpak centraal zouden moeten staan en anderzijds het collectief persoonsgebonden budget op wijkniveau.

Naar aanleiding van het project is de brochure ‘Allemaal bewoners’ geschreven.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website