Projectomschrijving

In de afgelopen jaren is gebleken dat zorg in de wijk niet altijd de veiligheid kan bieden die de intramurale setting wel biedt. Het vermoeden bestaat dat zorgverleners niet of te laat signalen van cliënten in de wijk ontvangen wanneer zij terug dreigen te vallen in hun eerdere probleemgedrag. Om ambulantisering in de GGz succesvol toe te passen, is meer nodig dan alleen het verminderen van intramurale voorzieningen.

Doel

Het project ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ richt zich op de efficiëntere en effectievere benutting van het professionele en informele netwerk van personen in de wijk die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Iedere burger, of het nu gaat om buren, familie en vrienden, de postbode, de huisarts, de wijkagent of de apotheker, kan in aanraking komen met iemand die tijdelijk of structureel verward gedrag vertoont. Zij kunnen een rol spelen in de signalering.

Mobiele applicatie

Dit proces wordt ondersteund door een mobiele applicatie die voor en door zorgprofessionals, ketenpartners, ervaringsdeskundigen en betrokken burgers wordt ontwikkeld en gebruikt.

Meer informatie

Projectwebsite ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’
 

Resultaten

Het project Goed Georganiseerd Zelfstandig richt zich op het mogelijk maken van effectieve vroegsignalering van verward gedrag, waarbij de mens centraal staat. Dit doen we door een applicatie te ontwikkelen voor mensen met verward gedrag. Deze app stelt ze in staat hun netwerk te betrekken bij hun problematiek. Het (verwachte) effect hiervan is dat er minder mensen terugvallen in hun problematiek, doordat signalen eerder opgepakt kunnen worden door zorgprofessionals.

Programma van eisen

Wij hebben in totaal met 30 (zorg)professionals en ervaringsdeskundigen nagedacht over de
inhoud en werking van de applicatie. Dit heeft geleid tot een uitgewerkt Programma
van Eisen en een ontwerp voor de applicatie. Verwachtte

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

E-mental health

Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken zo’n 2% van de populatie. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar e-mental health.

> overzicht van e-mental health projecten

  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website