Projectomschrijving

Hoe kun je mensen met psychische problemen laten meedoen in de wijk?

Vraagstuk

Als de wijken in Amsterdam-Zuid ggz-vriendelijk worden, kunnen mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek volwaardig meedoen. Kan een betere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, behandelaars en ondersteuners in het sociaal domein hieraan bijdragen?

Waarom belangrijk?

In Amsterdam-Zuid wonen ruim 3.000 mensen boven de 18 met ernstige psychische problemen. Korte lijnen tussen zorg en welzijn zijn nodig om snel te schakelen en het netwerk van deze mensen in beeld te krijgen. De inbreng van ervaringsdeskundigen is belangrijk voor herkenning en erkenning: je bent niet de enige.

Wat is er ontwikkeld of onderzocht?

GGZ in de Wijk combineert individuele ondersteuning met een aanpak op collectief niveau. De EDplaats is een herstelwerkplaats waar mensen elkaar ondersteunen bij het hanteren van problemen. Een team van ggz-coaches vormt de schakel tussen ggz en welzijnsvoorzieningen. Zij trainen andere werkers in de wijk.

Wetenswaardigheden

De EDplaats verwelkomt per maand tussen de 100 en 120 bezoekers. De ggz-coaches welzijn en zorg en een team van ervaringsdeskundigen hebben in twee jaar tijd 160 cliënten begeleid naar voorzieningen in de wijk. 125 vrijwilligers en professionals zijn getraind in het omgaan met mensen met ggz-problematiek.

Resultaten

De trainingen op maat voor vrijwilligers en betaalde krachten worden goed bezocht en goed gewaardeerd. Hierdoor kunnen zij beter omgaan met mensen met onbegrepen gedrag. Ook de EDplaatsen, gerund door ervaringsdeskundigen en cliënten, worden goed bezocht. De EDplaatsen en de Vliegende Brigade hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel en het volwaardig meedoen in de wijk. De ggz-coaches zorg zijn verbonden aan verschillende (F)ACT-teams in Amsterdam-Zuid, zodat een grote groep hulpverleners bekend is met de interventie en er verbindingen gelegd zijn met zorgtoeleiding. Hierdoor is afschaling van zorg makkelijker te realiseren.

Eind 2019 heeft TEAM ED op 3 locaties in Amsterdam-Zuid EDplaatsen draaien. Het blijkt dat mensen met een ggz-achtergrond behoefte hebben aan een plek dichtbij huis. De medewerkers en vrijwilligers in de 5 Huizen van de Wijk en andere voorzieningen in de wijk denken positief mee over het toegankelijker maken van de activiteiten voor de doelgroep.

GGZ in de Wijk en andere partijen in de wijk weten elkaar steeds beter te vinden. Met een aantal belangrijke organisaties is een netwerk van ambassadeurs gevormd om inwoners beter naar elkaar door te kunnen verwijzen. Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan met behulp van de Effectencalculator. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat, dankzij de inzet van de coaches en het bestaan van de EDplaatsen en de Vliegende Brigades, de begeleiding en zorg vanuit de reguliere ggz verminderd kon worden. Er is veel aandacht besteed aan het promoten van deze aanpak. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Movisie heeft het handboek ‘Mens onder de Mensen’ met uitgebreide werkwijze van GGZ in de Wijk uitgegeven.
  2. In 2 andere stadsdelen wordt in 2020 gestart met de aanpak GGZ in de Wijk.
  3. In diverse plannen in Amsterdam komt steeds vaker de functie van ggz-coach voor.
  4. Diverse organisaties hebben een werkbezoek aan het project afgelegd.
  5. Er zijn diverse workshops gegeven.

Meer informatie

 

Download

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website