Projectomschrijving

Doel

De pilot heeft als doel een herstelgroep te bieden waarin mensen met (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen gehoord worden en leren gebruik te maken van handvatten waarmee zij een grotere kwaliteit van leven kunnen bereiken. Voor de partners in deze pilot is het doel te ontdekken wat het effect van de herstelgroepen is op het zelfbeeld en de zelfredzaamheid van de doelgroep. Verder wordt onderzocht of het aanbieden van deze herstelgroepen invloed heeft op de zorgvraag van mensen met (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen.

Werkwijze

De pilot duurt 16 maanden: van augustus 2020 tot en met december 2021, in 4 blokken verdeeld met in elk blok 2 herstelgroepen. Door middel van monitoring en evaluatie worden relevante bevindingen aangehaald. Daarnaast worden eventuele knelpunten, successen en kansen tijdig opgespoord zodat deze bij de start van een volgende groep meegenomen kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website