Projectomschrijving

Aanleiding

Professionals missen soms kennis en kunde als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek in de wijk of zorgmijding. In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe wordt daarom een wijk-GGZ’er ingezet.

Doel

Het doel van de  inzet van een wijk-GGZ’er is het voorkomen van een escalatie van problematiek en tijdig de juiste ondersteuning inzetten. Op deze manier wordt de preventie in het (lokaal) sociaal domein versterkt.

Werkwijze

Deze functie wordt uitgevoerd door een medewerker van Pro Persona, een GGZ instelling. Pro Persona organiseert tegelijk ook een spreekuur in de wijk in beide gemeenten. De wijk-GGZ’er vormt de schakel tussen de lokale zorgstructuur, veiligheid en GGZ. De medewerker denkt mee, geeft advies en gaat ‘er op af’ als dit nodig is.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website