Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project Gezamenlijke intake gaan aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning in Apeldoorn samenwerken om inwoners met verward gedrag en problemen op meerdere levensgebieden beter te helpen. In de huidige situatie worden deze inwoners vaak verwezen naar specialistische zorg. Inzet van specialistische zorg is soms onvoldoende effectief als niet gelijktijdig aan de problematiek op de andere levensgebieden wordt gewerkt. Daarom is dit project gestart om inwoners met verward gedrag sneller van zorg én ondersteuning te voorzien, waarbij hun meest dringende probleem het eerst wordt aangepakt. Eerste stap is het ontwerpen van een gemeenschappelijke intake. Dit is in 2 bijeenkomsten die zijn begeleid door Michael Milo (SamenBeter)vormgegeven. Er ligt nu een voorstel om met een beperkt aantal cliënten vanuit 1 huisartsenpraktijk te starten. Bij de gezamenlijke intake door de specialistische zorg en het Sociaal Wijkteam (in Apeldoorn CMO) wordt een ervaringsdeskundige betrokken. Aan de hand van het Eigen Plan van Mind wordt geïnventariseerd wat voor de cliënt zelf betekenisvolle vervolgstappen zijn. Middels action learning zal steeds worden bijgesteld, verder ontwikkeld en breder uitgerold.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- meer verbinding (sociaal/medisch/ervaringsdeskundigheid) door meer gezamenlijk optrekken in de ontwerpfase

- bouwstenen beoogde proces van gezamenlijke intake

- inventarisatie bouwstenen die uitvoerbaar zijn a) per direct, b) binnen 3 maanden

- voorstel om via action learning en een concrete kleinschalige pilot tot verdere ontwikkeling te komen

- voorstel om pilotgroep te laten terugkoppelen aan opdrachtgeversgroep, en deze opdrachtgeversgroep een verantwoordelijk projectleider te laten benoemen. De opdrachtgeversgroep zal bestaan uit iemand vanuit de huisartsenzorg, afgevaardigden vanuit de medisch specialistische zorg,een vertegenwoordiger van het Sociaal Wijkteam/CMO en een ervaringsdeskundige.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Apeldoorn gaan aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning samenwerken om inwoners met verward gedrag en problemen op levensgebieden beter te helpen. In de huidige situatie worden deze inwoners vaak verwezen naar specialistische zorg. Vaak is echter de mentale verwardheid een gevolg van problemen op levensgebieden. Inzet van specialistische zorg is dan onvoldoende effectief. Daarom wordt een project voorbereid waarin inwoners met verward gedrag en problemen op levensgebieden sneller van de zorg en ondersteuning worden voorzien, waarbij hun meest dringende probleem het eerst wordt aangepakt. Eerste stap daarin is het ontwerpen van een gemeenschappelijke intake. Voor het implementeren en borgen van dit ontwerp wordt een projectsubsidie aangevraagd.

Dit project richt zich op de bouwstenen 3 en 6 uit de sluitende aanpak:

? Door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen kan er direct doorgepakt worden

? Toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning gebeurt vanuit een passende persoonsgerichte aanpak

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website