Projectomschrijving

In de huidige situatie worden inwoners met verward gedrag vaak verwezen naar specialistische zorg. Vaak is de mentale verwardheid echter een gevolg van allerlei problemen. Inzet van specialistische zorg is dan onvoldoende effectief. In Apeldoorn gaan aanbieders van zorg en ondersteuning samenwerken om deze inwoners op diverse levensgebieden beter te helpen.

Doel

Het doel is om inwoners met verward gedrag en problemen op levensgebieden sneller van de zorg en ondersteuning worden voorzien, waarbij hun meest dringende probleem het eerst wordt aangepakt. Eerste stap daarin is het ontwerpen van een gemeenschappelijke intake.

Werkwijze

Voor het implementeren en borgen van dit ontwerp wordt een projectsubsidie aangevraagd. Dit project richt zich op de bouwstenen 3 en 6 uit de sluitende aanpak:

  • door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen kan er direct doorgepakt worden
  • toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning gebeurt vanuit een passende persoonsgerichte aanpak

Resultaten

De eerste stap was het ontwerpen van een gemeenschappelijke intake. Dit is in 2 bijeenkomsten vormgegeven. Er ligt nu een voorstel om met een beperkt aantal cliënten vanuit 1 huisartsenpraktijk te starten. Bij de gezamenlijke intake door de specialistische zorg en het Sociaal Wijkteam (in Apeldoorn CMO) wordt een ervaringsdeskundige betrokken. Aan de hand van het Eigen Plan van Mind wordt geïnventariseerd wat voor de cliënt zelf betekenisvolle vervolgstappen zijn. Middels action learning zal steeds worden bijgesteld, verder ontwikkeld en breder uitgerold.

 

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website